Wat is belangrijker, correct Nederlansch of rechtvaardigheid?

Ik geef op het moment veel onderwijs, en dan valt al snel op: studenten maken relatief veel spellings- en grammaticafouten. In sommige gevallen word ik als docent gevraagd daar goed op te letten, en ook puntenaftrek als maatregel te nemen als het de spuigaten uitloopt, of wanneer er ‘meer dan x fouten’ zijn gemaakt. Ik hoor wel eens dat sommige docenten een opdracht als ‘niet ingeleverd’ beoordelen wanneer er meer dan x fouten in staan. Dat is ergens misschien wel logisch. Maar ik wil de vraag stellen (lees: knuppel in het hoenderhok gooien) of het ook rechtvaardig is studenten hierop af te rekenen. Of anders gezegd: of er niet belangrijkere redenen zijn ons wat minder druk te maken om slechte spelling/grammatica.

Om te beginnen: waarom vinden we correcte spelling en grammatica eigenlijk belangrijk, en waarom zijn we bereid daar studenten op af te rekenen?

 

Lees verder op Bij Nader Inzien