Het gebrek aan vrouwelijke hoogleraren en het cohort-argument

“Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt 5 miljoen euro beschikbaar om geschikte vrouwelijke universitair hoofddocenten de komende vijf jaar aan te stellen als hoogleraar.” (link). Vandaag staan er in de Volkskrant twee interessante stukken over Bussemaker’s voorstel, meer in het algemeen over de vraag of vrouwen in de wetenschap worden achtergesteld, en zo ja waarom. Chantal Bax schrijft dat vrouwen minder vaak de top van de academische ladder bereiken “niet omdat zij minder geschikt zijn voor de wetenschap, maar omdat zij in een context moeten opereren die hun nog altijd minder gunstig gezind is” en dus dat Bussemaker’s voorstel noodzakelijk is. Steven Verhelst schrijft daarentegen dat Bussemaker miljoenen wil gaan besteden “om een probleem op te lossen dat er niet is”. Beide stukken zijn beslist het lezen waard.

Eigenlijk heb ik daarbij het eerste punt dat ik wil maken al gemaakt: het belang van nuance, en het oppassen voor moddergooien. Nogmaals: beide stukken zijn het lezen waard. Om een of andere reden is het zo dat wanneer het over vrouwenquota gaat, misschien wel breder wanneer bepaalde ongelijkheiden worden aankaart, elke nuance snel verdwijnt als sneeuw voor de zon. Een bepaalde mate van dogmatiek lijkt erin te sluipen. Degene die van mening is (of van ‘van argument’ is) dat het glazen plafond niet bestaat, zal een stuk met een kop als “vrouwenquota is nodig” bij voorbaat al met gefronste wenkbrauwen lezen. Het moet wel fout zijn. Andersom gebeurt denk ik vaak hetzelfde. Degenen volgens wie het glazen plafond bestaat en een ernstig probleem is (bijvoorbeeld omdat zij het plafond aan den lijve hebben ondervonden) plaatsen bij voorbaat bij elk kritisch geluid hun handen over hun oren of voor hun ogen. Het moet wel fout zijn. Het zou me niet verbazen dat de zogenaamde ‘confirmation bias’ vooral de kop opsteekt wanneer wetenschappers moreel/politieke onderwerpen bespreken.

Het resultaat is vaak geen discussie maar een stand-off, of erger, een moddergevecht.

 

Lees verder op Bij Nader Inzien.