De ‘multiculturele’ versus de ‘multimorele’ samenleving – Rutte in Zomergasten #zg16

‘Pleur op,’ had Rutte gezegd, tegen Erdogan-aanhangers die afgelopen zomer een NOS-verslaggever belaagden, tijdens de afgelopen aflevering Zomergasten (link). Ook liet hij weten dat hij het begrip multiculturele samenleving ‘háát’. Hoewel beide punten in recensies door de toonaangevende kranten worden genoemd (recensie NRC (paywall) en Volkskrant) en, ten dele, bekritiseerd, ging het toch vooral over de vraag of we wel of niet de ‘echte’ Rutte zouden hebben gezien.

Wat opvalt is dat niet serieus wordt ingegaan op wat mij het meest schokkende en treurige leek van het hele interview met Rutte: dat hij op een sluwe manier onze ‘normen en waarden’ aan de ene kant gelijk trok dan wel verwisselde met ‘Nederlander-zijn’ aan de andere kant. Met andere woorden, zijn (terechte) kritiek op wat we moeten noemen een multimorele samenleving op een doortrapte manier vertaalde naar een kritiek op de multiculturele samenleving.

Lees verder op Bij Nader Inzien